PRESIDENT
 
Shri Praveen Pardeshi
 
Municipal Commissioner
 
   
 
VICE PRESIDENT  
Shri. Pravin Darade (I.A.S.)  
Additional Municipal Commissioner  
       
       
       
  BOARD OF DIRECTORS   
       
DIRECTORS NOMINATED BY MUNICIPAL COMMISSIONER
       
 
 
 
CHAIRMAN
 VICE CHAIRMAN  
 
Shri Milin D. Sawant
 Shri Vijay M. Balamwar  
 
Dy Municipal Commissioner
 Dy Municipal Commissioner  
 
 
   
    EXPERT DIRECTORS  
   
  Shri. Ramdas  K. Avhad Smt. Sulochana B. Kawde  
  Chief Accountant (WSSD) Chief Accountant (Treasury)  
 

 

 
 
 
ELECTED DIRECTORS
       
 
 

 

 
Shri Sahadeo V. Mohite
Shri Ramesh B. Adhangale
Shri Mahavir D. Bangar
     

 
Shri. Bipin A. Boricha Shri. Dinesh T. Chavan
Shri Pramod G. Kaskar
 
 

 
 

Shri Pradeep B. Sawant

Shri. Sudhir J. Patankar

Shri. Vilas D. Pawar

     
 
Shri. Vishnu G. Ghumre
 
Shri. Jeevan S. Patil
 
Smt. Varsha A. Mali
     
     
 
 
 
 
 
 

Smt.Rasika B. Pawar

 

      
 

 
 

 

 

     
     

 
    

      

Shri. Mohan K. Chorge

 

 Shri. Chetan P. Samant

Employee Representative     Employee Representative
     
     
   
 
 

Shri. Vinod H. Ravadka
General Manager 

 
 

 

 
 
 
 
   
       
 
 

 

   
All rights reserved