PRESIDENT
 
Shri Praveen Pardeshi
 
Municipal Commissioner
 
   
 
VICE PRESIDENT  
Shri. Pravin Darade (I.A.S.)  
Additional Municipal Commissioner  
       
       
       
  BOARD OF DIRECTORS   
       
DIRECTORS NOMINATED BY MUNICIPAL COMMISSIONER
       
 
 
 
CHAIRMAN
 VICE CHAIRMAN  
 
Shri Milin D. Sawant
 Shri Vijay M. Balamwar  
 
Dy Municipal Commissioner
 Dy Municipal Commissioner  
 
 
   
    EXPERT DIRECTORS  
   
  Shri. Ramdas  K. Avhad Smt. Sulochana B. Kawde  
  Chief Accountant (WSSD) Chief Accountant (Treasury)  
 

 

 
 
 
ELECTED DIRECTORS
       
 
 

 
 Shri Prakash S. Mohite
Shri Sahadeo V. Mohite
 Shri Ramesh B. Adhangale
     

 
Shri Mahavir D. Bangar Shri. Bipin A. Boricha
Shri. Dinesh T. Chavan
 
 
 
 

 
Shri Pramod G. Kaskar

Shri Pradeep B. Sawant

Shri. Sudhir J. Patankar

     
 
Shri. Vilas D. Pawar
 
Shri. Vishnu G. Ghumre
 
Shri. Jeevan S. Patil
     
     
 
 
 
 
Shri.Sheshrao M. Rathod

Smt. Varsha A. Mali

Smt.Rasika B. Pawar

      
 

 
 

 

 

     
     

 
    

      

Shri. Mohan K. Chorge

 

 Shri. Chetan P. Samant

Employee Representative     Employee Representative
     
     
   
 
 

Shri. Vinod H. Ravadka
General Manager 

 
 

 

 
 
 
 
   
       
 
       
       
 

 

   
All rights reserved